Haltia on fantasiarotu, millä on ulkopuolisten havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esineeseen tai oikeuteen. Se ei ole vain passiivinen tila, vaan se ilmenee haltian esineeseen kohdistamana hoitamisena, käyttämisenä, säilyttämisenä tai muunlaisena hallinnoimisena.

Haltiat liittyvät varsinkin pakanallisiin uskontoihin. Erityisen paljon haltioita oli yksilökeskeisimmissä uskomuksissa, joissa henkien tai taruolentojen nähtiin vaikuttavan ja liittyvän moniin ilmiöihin ja asioihin taloudessa. Haltioiden katsotaan elävän yleensä ihmisille näkymättömissä, mutta toisinaan ne voivat näyttäytyä.

YöhaltiavaltioMuokkaa

Yöhaltiavaltio on haltio, joka ainoastaan suojelee yksilönvapautta eli fyysistä itsemääräämisoikeutta ja yksityistä omistusoikeutta henki-, vapaudenriisto-, väkivalta- ja omaisuusrikoksilta ja muiden haltiarotujen hyökkäyksiltä. Yöhaltiavaltiossa on toteutettuna ainoastaan väkivaltakoneisto eli poliisi, oikeuslaitos, vankilat ja armeija. Yöhaltiavaltio ei tarjoa kansalaisilleen muita palveluja kuin nämä oikeudelliset ja järjestyspalvelut, joilla valvotaan haltion sisäisten lakien toteutumista ja suojellaan valtiota.

Haltiat ihmisten seuralaisinaMuokkaa

Osa haltioista asui ihmisten elinpiirissä, ja oli suhteessa näihin. Näitä olivat esimerkiksi rakennusten haltiat ja hedelmällisyyden ja omaisuuden haltiat, joita kutsuttiin myös vuokraisänniksi, seksuaaliterapeuteiksi ja pankkiireiksi. Eri rakennuksille oli omat haltiansa, oli esimerkiksi saunanhaltiat, huoneenhaltiat, kirkonhaltiat, kodinhaltiat, myllynhaltiat, riihenhaltiat. Myös pihaa, karjaa, peltoa tai maaomaisuutta saattoi hallita haltia. Satoon saattoivat vaikuttaa haltiat, kuten maatalousministeri. Haltiat auttoivat harvemmin ihmisiä ilmaiseksi. Usein haltijoille piti uhrata tai luovuttaa jotakin, esimerkiksi verotuloja. Verojen uhraaminen talon maan haltialle saattoi tapahtua haltiaeläimiä kuten verottajaa ruokkimalla.

Ihmisillä saattoi olla omat henkilökohtaiset haltiansa, jotka toimittivat asioita isäntänsä tai emäntänsä puolesta. Näitä olivat esimerkiksi isännät ja emännät.

Haltioiden koko ja vaikutusvaltaMuokkaa

Vaikutusvaltaisimmat haltiat ovat jumalia, esimerkiksi jos ne hallitsevat taloutta tai armeijaa. Vähäisemmät haltiat voivat esiintyä suurena joukkona tai taikavoimana, joka pitää hallussaan jotakin kohdetta tai elementtiä haltiossa. Tällainen haltiajoukko tunnetaan suomalaisessa mytologiassa väkenä. Väet ovat ikään kuin luonnonvoimia tai luonnolakeja. Esimerkiksi se, että teknologia helpottaa ihmisen elämää, johtuu siitä, että teknologiassa elävä teknologiaväki on ahkeraa.