Luettelo Paavo Väyrysistä

Laajalti omaksutun ja melko kiitollisesti ylläpidetyn todellisuuskäsityksen mukaan Paavo Väyrysiä on vain yksi. Tätä käsitystä haastamaan on kuitenkin ilmaantunut erinäisiä liberaalimpia väyrysmääritelmiä, joiden mukaan väyrysenergian ei voi katsoa rajautuvan vain yhteen yksilöön vaan säteilevän keskusgeneraattorista muuallekin yhteisöön. Näihin teorioihin tukeutuen on mahdollista muodostaa seuraavanlainen luettelo Paavo Väyrysistä: