Pervonormatiivisuus

Funny.jpg VAARA! Sisältää tylsyyttä!
Tämän artikkelin huumoriarvot ovat vitsin "Miksi kana meni tien yli? Koska ei päässyt sen ali"-tasolla. Estä artikkelin tuho ja tee siitä luovasti hauska.
Kuvassa normaaleja pervoja. Tätä ei pidä sekoittaa pervonormatiivisuuteen.

Pervonormatiivisuus on akateeminen ja täysin neutraali termi, jota voi käyttää kirjallisuudessa.[1]

Pervo on queer-tutkimuksessa käytetty sana, ja koska sanaa voi käyttää yhdessä asiallisssa yhteydessä, niin sitä voi käyttää missä tahansa yhteydessä. Siksi ihmisryhmiä voidaan tarkastella "pervoina" ja "pervonormatiivisina" ilman että tästä tulee ongelmallista. Termiä voisi käyttää kuten "heteronormatiivisuus"-sanaa, koska "hetero" ja "pervo" ovat neutraalin tieteen kannalta yhtä lailla neutraaleja sanoja.

Pervonormatiivisuus on tärkeä termi, jota ilman ei voida käsitellä monia modernille ajalle sopivia ilmiöitä. Termi on ehdottoman tarpeellinen, sillä sellaisia käsitteitä kuin "seksuaalivallankumous" ei ole totuttu käyttämään niiden väkivaltaisten konnotaatioiden vuoksi. Koska pervot ovat normalisoituneet niin että esimerkiksi homoseksuaalit pääsevät naimisiin samaan tapaan kuin kiihkouskovaiset heteroseksuaalitkin, on tämä haitannut heteronormatiivisia ihmisiä, joista heteroudelle ei saa olla vaihtoehtoja. Näin erimielisiä täytyy kuvata asianmukaisella tavalla.

Tai oikeastaan: tavalla, joka korostaa, että he olisivat yhtä dogmaattisia kuin heteronormatiivisetkin. Tämä on tarkoituksenmukaista siitä huolimatta, että heteronormatiiviset ovat halunneet tehdä homoavioliitot kielletyiksi, laittomiksi tai lain silmissä mahdottomiksi ja pistää homot eheytysleireille ja vaikka homoilla ei ole vastaavia konsepteja heteroavioliiton ja heteroiden varalle, tai itse asiassa juuri tämän sinänsä pienen seikan vuoksi.

Käsite on nerokas ja saamme kiittää siitä Tapio Puolimatkaa. Miestä, joka on niin kauaskatseinen ja viisas, että jopa itse Jumala on joskus kateellinen siitä, että ei kykene samaan. Hän (Puolimatka) on korostanut, miten pervonormatiivisuus-sana on täysin neutraali, ei konnotaatioiltaan loukkaava ja aivan asianmukainen ja tilannetajuinen. Hän ei tiettävästi ole koskaan väärässä.[2]

Määritelmä ja kuvaava esimerkkiMuokkaa

 
Täysin neutraali kuvateksti, jossa on normatiivinen pervo ja normatiivisen pervon look-a-like.[3] Perverssiä on esimerkiksi kirjoittaa ideologista masturbaatiota ja pyytää tästä maksu. Tämänlaista kirjojen kirjoitamista ja myymistä kutsutaankin tavanomaisesti ja ehdottoman neutraalin akateemisesti "huomiohuoraamiseksi".
 
Normatiivisia ihmisiä, jotka eivät tee mitään muuta kuin miettivät kuka on ollut "sillä lailla" kenenkin kanssa missäkin. Aihe täyttää niin heidän ajatuksensa kuin puheensakin. Etenkin julkiset puheet ja privaatit ajatukset.

Pervonormatiivisuuden määritelmää on lähestyttävä sitä kautta, että siinä on kaksi osaa, pervous ja normatiivisuus. Näiden yhdistelmä on pervonormatiivisuutta. Tässä mielessä pervonormatiivisuuden yhteydessä on helluntailaisuudessa käytetty termi "julkisyntisyys". Julkisyntinen ihminen on esimerkiksi homo, joka harjoittaa homoseksiä, tai ihminen, joka elää avoliitossa. Tässä mielessä julkisyntisyys liittyy usein seksuaalisuuteen sekä asioihin, jotka tehdään neljän seinän sisällä kotonaan. Näin helluntailaiset eivät omasta näkökulmastaan vihaa selibaatteja homoja, vaan seksiakteja saman sukupuolen edustajien välillä.

Helluntailaiset ovat hyvin normatiivisia, kuten valtaosa muistakin perhearvoja kannattavista. Heistä perhearvot ovat – ja niiden kuuluu olla – normi.[4] Tässä mielessä perhearvojen puolustaja on normatiivinen ja onkin hyvin mielellään laajentamassa vastustamisensa piiriä. Homot ovat kätevä kohde, jos he ovat vähemmistö. Tosiasiassa kuitenkin normatiivisuus on niin vahvaa, että se laajenee koskemaan yhä laajempaa ja laajempaa ja yhteisössä tavallisempaa elämäntapaistoa. "Seksuaalivallankumouksen" aikaansaannokset ovat kritiikin kohteena, joten tosiasiassa tässä vastustetaan hyvin laajaa yksityis- ja seksuaalielämän kirjoa.

Perhearvojen kannattaja haluaisi yhteiskunnan, jossa mahdollisimman moni olisi juuri hänen elämäntapojaan ja toiveitaan seuraava fundamentalisti. Sen ääripäässä on kristillinen fundamentalismi, jossa on teokratiaa, utooppis-teokraattisia sävyjä tai pyrkimyksiä teokratiaan. Kristillisen teokraattisuuden kohdalla ollaan hämmentävän kiinnostuneita muiden ihmisten sukuelimistä ja niiden käyttämisestä, joka pyritään määräämään marginaalista käsin. Jos kaikki mitä tekee neljän seinän sisällä vuoteessa on odotusarvoisesti "julkista", niin taustalla on selvästi huomattavan perverssi maailmankuva. Tämä todellisuuskäsitys ei ole perverssi tavallisella (normaalilla) ja positiivisella sekä luovalla tavalla. Enemmän Axl Smith -tavalla.

Näin ollen me kaikki tiedämme, mihin ihmisryhmään pervonormatiivisuus viittaa.

Katso myösMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Tapio Puolimatka, "Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus". (Wikipedia)
  2. Hänen järkensä ja aistinsa takaa itse Kaikkitietävä Jumala Plantingamaisen warrant -perusteen voimalla. Hänen kanssaan erimielisten tulisikin tiedostaa oma erehtyväisyytensä samalla kun ymmärtäisivät että Jumala on varmistanut että tiede, järki ja havainnot ovat pettämättömän tosia!
  3. Molempia samanaikaisesti. Hikipedia on pervouden erityisasiantuntija ja kykenemme siksi tuottamaan monitasoista tietoa iloksenne ja hyödyksenne.
  4. Vastustettava "Pervonormatiivisuus pyrkii vapauttamaan yksilön"[1]